TRANSLATE

06.02.2014 18:33


 


 

PŘELOŽIT  =  TRANSLATE


 

 Click on the word PŘELOŽIT (TRANSLATE) and enter your language


 

Angličtina            =                  ENGLISH

Němčina              =                  DEUTSCH

Francouzština     =                 FRANCE

Italština                =                 ITALY

Španělšina           =                 ESPAŇA

Ruština                =                  RUSSIA